[Rozmiar: 67648 bajtów] [Rozmiar: 67648 bajtów]

PARAFIA ¦W. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
w D±browie GórniczejStrona główna


Historia parafii

Patron parafii

Duszpasterze

Porz±dek nabożeństw

Grupy w parafii

Informacje
duszpasterskie


Z życia parafii

Galeria

Kancelaria

Kontakt

14-21.08.2015 - Wakacje z Bogiem w Pasierbcu


Dzień I:
"Wakacje z Bogiem" rozpoczęli¶my msz± ¶w. w uroczysto¶ć odpustow± ¶w. Maksymiliana w naszej parafii. Po mszy ¶w. wyruszyli¶my w drogę do Pasierbca. Po przybyciu i zakwaterowaniu w pokojach zjedli¶my pyszny obiadek i rozpoczęli¶my spotkanie zapoznawcze, zabawy i ¶piew. Mieli¶my też niespodziewaniego Go¶cia - w odwiedziny przyjechał Ksi±dz Biskup Grzegorz Kaszak. Wraz z Księdzem Biskupem wspólnie się modlili¶my i ¶piewali¶my. Po zakończeniu wizyty udali¶my się do szkoły podstawowej gdzie wspólnie bawili¶my się i grali¶my w piłkę. Po powrocie była kolacja i pogodny wieczór. Dzień zakończyli¶my wspóln± modlitw± wieczorn± przed Naj¶wietszym Sakramentem w kaplicy.Dzień II:
Dzień drugi rozpoczęli¶my porann± modlitw± a po ¶niadaniu pojechali¶my do Limanowej gdzie w Bazylice Matki Bożej Bolesnej uczestniczyli¶my we mszy ¶w. Po mszy ¶w. przeszli¶my do stadniny koni - każdy mógł przejechać się "wierzchem". Trochę zgłodnieli¶my, ale pieczone kiełbaski szybko zaspokoiły głód. Następnie wspinali¶my się na Miejsk± Górę gdzie stoi jubileuszowy krzyż. Odwiedzili¶my też rodziców Księdza Pawła, którzy uraczyli nas pysznym ciastem. Po powrocie do Pasierbca był czas na wspóln± zabawę. Dzień zakończyli¶my wspólna modlitw± z nabożeństwem pokutnym.


Dzień III:
Dzień trzeci naszego wyjazdu to niedziela. Po porannej modlitwie i ¶niadaniu uczestniczyli¶my we mszy ¶w. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Po mszy ¶w. był czas na spotkania w grupach oraz zabawę w ¶limaka, w której wszyscy brali czynny udział. Po obiedzie planowali¶my wyj¶cie w góry ale niestety przeszkodziła nam burza. Trochę po¶piewalismy i potem bawili¶my się na sali gimnastycznej. Na zgłodniałych czekał wieczorem grill z pieczonymi kiełbaskami. Dzień zakończyli¶my wspóln± modlitw±.


Dzień IV:
Dzień czwarty rozpoczęli¶my porann± modlitw±. Po ¶niadaniu uczestniczyli¶my we mszy ¶w. w kaplicy. Ze względu na pogodę pozostali¶my w o¶rodku. Po wspólnym ¶piewie i zabawie uczestniczyli¶my w "Biegu Samarytańskim". Dzieci miały rozpoznać poszczególne odgrywane scenki i odpowiedzieć jak mog± pomóc drugiej osobie. Po obiedzie pojechali¶my do Limanowej na basen. Po kolacji były małe zakupy w pobliskim sklepie a następnie wspólna zabawa na sali gimnastycznej. Dzień zakończyli¶my wspóln± modlitw±.


Dzień V:
Dzień pi±ty rozpoczęlismy modlitw± porann±. Po ¶niadaniu uczestniczyli¶my we mszy ¶w., któr± odprawiał ks. Artur z ks. Pawłem. Po mszy ¶w. pojechali¶my do Rabkolandu. Dzieci bawiły się przez kilka godzin na karuzelach, w domu strachów, na ¶lizgawkach, kole młyńskim i samochodzikach. Po powrocie i krótkim odpoczynku bawili¶my się i grali¶my ze sob± na pogodnym wieczorku. Dzień zakończyli¶my wieczorn± modlitw±.Dzień VI:
W szóstym dniu przed południem uczestniczyli¶my we mszy ¶w. a następnie mieli¶my spotkanie w grupach. Potem "przenie¶li¶my się" do Narnii aby podobnie jak Łucja, Zuzanna, Edmund i Piotr podj±ć wyzwanie i brać udział w różnych zadaniach. Dzieci m.in. strzelały z łuku, walczyły mieczem, strzelały z procy, pomagały bratu i siostrze, zbierały "patyki na tamę dla bobrów". Po obiedzie był czas na "wizytę w sklepie" oraz na rekreację na sali gimnastycznej. Po kolacji były wspólne zabawy a na koniec dnia modlitwa.


Dzień VII:
Siódmy dzień to już przedostatni dzień pobytu. Po mszy ¶w. pojechali¶my na spływ Dunajcem. Płynęlismy 2,5 godziny ze Sromowiec do Szczawnicy. Po powrocie, obiedzie i odpoczynku była agapa ze wspólnymi zabawami i ciastem. Było też podsumowanie wyjazdu i laurki od "cichego przyjaciela".Dzień VIII:
To już ostatni dzień... już powrót. Rozpoczęli¶my porann± modlitw±, po ¶niadaniu był wspólny ¶piew a po nim msza ¶w. Po mszy ¶w. pakowanie i sprz±tanie. Potem udalismy się na drogę krzyżow± na pasierbieckie wzgórze. Po obiedzie była jeszcze wspólna zabawa a następnie wyjazd do domu.