[Rozmiar: 67648 bajtów] [Rozmiar: 67648 bajtów]

PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
w Dąbrowie GórniczejStrona główna


Historia parafii

Patron parafii

Duszpasterze

Porządek nabożeństw

Grupy w parafii

Informacje
duszpasterskie


Z życia parafii

Galeria

Kancelaria

Kontakt

[Rozmiar: 106117 bajtów] Triduum Paschalne

Wielki Czwartek - Wielki Piątek - Wielka Sobota
24.03.2016 - Wielki Czwartek
Wieczorem w Wielki Czwartek została odprawiona uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ustanowił w obecności swoich apostołów sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa. Na zakończenie Mszy Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy symbolizującej więzienie, do którego wtrącony został Chrystus po Ostatniej Wieczerzy.


25.03.2016 - Wielki Piątek
Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego, upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościele odprawiona była Liturgia Męki Pańskiej, której centralnym wydarzeniem była adoracja Krzyża. Po liturgii monstrancja z Najświętszym Sakramentem została umieszczona w Grobie Pańskim. Wierni modlili się przy Grobie. O godz. 20.30 odprawiona została uroczysta Droga Krzyżowa.


26.03.2016 - Wielka Sobota
Wielka Sobota, to ostatni dzień Triduum Paschalnego. W Kościele Katolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Przez cały dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Chrystusa. W Wielką Sobotę odbyło się poświęcenie pokarmów spożywanych podczas śniadania w Niedzielę Wielkanocną. W Wielką Sobotę wieczorem została odprawiona msza św. Wigilii Paschalnej z poświęceniem ognia, wody i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Na zakończenie Wigilii Paschalnej odbyła się Procesja Rezurekcyjna ogłaszająca Zmartwychwstanie Chrystusa.