[Rozmiar: 67648 bajtów] [Rozmiar: 67648 bajtów]

PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
w Dąbrowie GórniczejStrona główna


Historia parafii

Patron parafii

Duszpasterze

Porządek nabożeństw

Grupy w parafii

Informacje
duszpasterskie


Z życia parafii

Galeria

Kancelaria

Kontakt

04.06.2017 - Diamentowy Jubileusz Kapłaństwa Ks. Kan. Zygmunta Woźniaka

W dzień Zesłania Ducha Świętego w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego odbyła się doniosła uroczystość jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. Zygmunta Woźniaka pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła tejże parafii. Uroczystą Mszę Świętą obok ks. Jubilata sprawowali emerytowany kanclerz sosnowieckiej Kurii Diecezjalnej ks. prał. Czesław Tomczyk, wieloletni kapelan Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ks. Jan Strona oraz obecny proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Gliszta.
Kapłańskie losy ks. Woźniaka na stałe splotły się z parafią św. Maksymiliana w Dąbrowie Górniczej w roku 1981 kiedy to biskup częstochowski Stefan Bareła polecił tworzenie parafii na nowopowstającym dąbrowskim osiedlu Mydlice - Południe. Budowę kościoła wraz z plebanią ks. Zygmunt Woźniak rozpoczął w 1986 r. a uroczystego poświęcenia świątyni dokonał biskup sosnowiecki Adam Śmigielski w roku 2003. Dzisiejszy dzień był dla parafian szczególną okazją do wielu miłych wspomnień minionych czasów i do złożenia serdecznych i szczerych życzeń szanownemu księdzu Jubilatowi na kolejne lata kapłańskiego życia.

tekst: Sławomir Kozieł