Parafia św. Maksymiliana Dąbrowa Górnicza Mydlice Parafia św. Maksymiliana Dąbrowa Górnicza Mydlice

PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
w Dąbrowie GórniczejHistoria parafii

Patron parafii

Duszpasterze

Porządek nabożeństw

Grupy w parafii

Z życia parafii

Galeria

Kancelaria

Kontakt


Numer konta parafii:
Bank PKO S.A.
60 1240 4908 1111 0000 5357 3746[Rozmiar: 6006 bajtów]Czytania na bieżący tydzień
www.mateusz.pl
Witraże
"Grota" z Figurą
Matki Bożej
Portal Diecezji
Sosnowieckiej
Strona parafii na Facebooku


* AKTUALNOŚCI:

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3.01.2021 r.

1. Dzisiaj przeżywamy Drugą Niedzielę po Narodzeniu Pańskim. O godz. 18:00 Msza św. w intencji Żywego Różańca; po Mszy św. zmiana Tajemnic Różańcowych.

2. W środę ( 6 stycznia ) uroczystość Objawienia Pańskiego ( Uroczystość Trzech Króli ). Przeżywać będziemy Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Taca jest przeznaczona na Krajowy Fundusz Misyjny, który wspiera polskich misjonarzy, głoszących Ewangelię na całym świecie. Porządek Mszy świętych niedzielny : godz. 7:00; 9:00; 10:30; 12:00 i 18:00. Błogosławieństwo kadzidła i kredy po każdej Mszy św. W naszym parafialnym sklepiku można nabyć kredę i „kadzidełka” do poświęcenia w uroczystość Trzech Króli.

3. W czwartek ( 7 stycznia ) – pierwszy czwartek miesiąca.

4. W tym roku nie mogliśmy odwiedzić Turynu, aby uczestniczyć w spotkaniu Taize. Możemy tylko łączyć się on-line z braćmi z francuskiej wspólnoty ekumenicznej. Możemy jednak także w naszej diecezji zebrać się, aby prosić o pokój, jedność chrześcijan, a przede wszystkim o silną wiarę dla wszystkich uczniów Jezusa, będąc przekonani, że czasy, w których żyjemy są kolejną okazją abyśmy dali świadectwo – że nic nie może złamać naszej nadziei. Zapraszamy więc do kościoła św. Maksymiliana w Dąbrowie Górniczej ( ulica Ludowa 6 ) na czuwanie modlitewne w duchu wspólnoty z Taize w piątek, 8 stycznia 2021 r. o godz. 19:00. Na facebooku Parafii będzie można łączyć się zdalnie, ale zapraszamy także do udziału "na miejscu.

5. Za tydzień ( w niedzielę, 10 stycznia ) święto Chrztu Pańskiego, które jest przypomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią sakramentu chrztu świętego. Kończy się okres Bożego Narodzenia.

6. W niedzielę ( 10 stycznia ) o godz. 10:30 – MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA z okazji Imienin, urodzin, roczków, jubileuszy. Można składać intencje.

7. W naszym parafialnym sklepiku jest do nabycia prasa katolicka : tygodniki : „Niedziela” i „Gość Niedzielny” oraz kreda i „kadzidełka”.

W kościele MOGĄ PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE MAKSYMALNIE 63 OSOBY.
[Rozmiar: 195741 bajtów]Parafia Nasza bierze udział w realizacji Programu FEAD - POPŻ Pomoc Żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej diecezji. Pomoc tą, polegającą na bezpłatnym przekazywaniu artykułów żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym, realizujemy we współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej i MOPS. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

• 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
- ośrodki pomocy społecznej,
- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ. Wszelkie informacje o Programie dostępne są na stronie Caritas Diecezji Sosnowieckiej: http://sosnowiec.caritas.pl/

Parafia św. Maksymiliana Dąbrowa Górnicza Mydlice
parafia św. Maksymiliana  I  parafia mydlice  I  Dąbrowa Górnicza Mydlice  I  parafia na Mydlicach  I  parafia Dąbrowa Górnicza