Parafia św. Maksymiliana Dąbrowa Górnicza Mydlice Parafia św. Maksymiliana Dąbrowa Górnicza Mydlice

PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
w Dąbrowie GórniczejHistoria parafii

Patron parafii

Duszpasterze

Porządek nabożeństw

Grupy w parafii

Z życia parafii

Galeria

Kancelaria

Kontakt


Numer konta parafii:
Bank PKO S.A.
60 1240 4908 1111 0000 5357 3746[Rozmiar: 6006 bajtów]Czytania na bieżący tydzień
www.mateusz.pl
Witraże
"Grota" z Figurą
Matki Bożej
Portal Diecezji
Sosnowieckiej
Strona parafii na Facebooku


* AKTUALNOŚCI:

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 22.11.2020 r.

1. Dzisiaj ostatnia niedziela w roku liturgicznym, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to patronalne święto Akcji Katolickiej. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich osobach zaangażowanych w życie Kościoła poprzez działalność w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej O godzinie 12.00 – uroczysta Masza święta w intencji naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Tegoroczna zbiórka świętopietrza (tzw. denar świętego Piotra), która tradycyjnie odbywa się w uroczystość św. Piotra i Pawła, 29 czerwca, została w tym roku przeniesiona w naszej diecezji na dzisiejszą niedzielę. Za ofiary złożone do puszek serdecznie dziękujemy.

2. W nadchodzącym tygodniu : we wtorek ( 24 XI ) – świętych męczenników : Andrzeja Dung – Lac, kapłana i towarzyszy męczenników;

3. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczniemy nowy rok liturgiczny oraz pełen radości i nadziei czas oczekiwania na objawienie się Pana.

4. Poświęcone opłatki na stół wigilijny są do nabycia w zakrystii lub w kancelarii Parafialnej. Od jutra ( 23 XI ) będą także je roznosić osoby upoważnione – nasi lektorzy ze Służby Liturgicznej Ołtarza. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na potrzeby naszej świątyni.

5. Lektura prasy katolickiej :
tygodniki : „Niedziela” i „Gość Niedzielny” – znajdują się na stoliku przy szklanych drzwiach kościoła.
Są już do nabycia świece Caritas na stół wigilijny „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” ( koszt małej świecy – 7 zł., duża świeca – 18 zł. )

22 listopada( dzisiaj ) to dzień świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy – patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Serdeczne podziękowania pani Elżbiecie i panom organistom oraz wszystkim śpiewającym w naszym Parafialnym chórze.

W kościele MOGĄ PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE MAKSYMALNIE 63 OSOBY.
[Rozmiar: 195741 bajtów]Parafia Nasza bierze udział w realizacji Programu FEAD - POPŻ Pomoc Żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej diecezji. Pomoc tą, polegającą na bezpłatnym przekazywaniu artykułów żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym, realizujemy we współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej i MOPS. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

• 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
- ośrodki pomocy społecznej,
- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).
Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ. Wszelkie informacje o Programie dostępne są na stronie Caritas Diecezji Sosnowieckiej: http://sosnowiec.caritas.pl/

Parafia św. Maksymiliana Dąbrowa Górnicza Mydlice
parafia św. Maksymiliana  I  parafia mydlice  I  Dąbrowa Górnicza Mydlice  I  parafia na Mydlicach  I  parafia Dąbrowa Górnicza