[Rozmiar: 67648 bajtów] [Rozmiar: 67648 bajtów]

PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
w Dąbrowie GórniczejStrona główna

Historia parafii

Patron parafii

Duszpasterze

Porządek nabożeństw

Grupy w parafii

Informacje
duszpasterskie


Z życia parafii

Galeria

Kancelaria

Kontakt

HISTORIA PARAFII[Rozmiar: 30133 bajtów]

      Początki parafi: 26 czerwca 1981 roku z polecenia biskupa Stefana Bareły, ordynariusza diecezji częstochowskiej, rozpoczęto tworzenie nowej parafii w budującym się wtedy, dużym osiedlu Mydlice Południe. 12 września 1982 roku Biskup Bareła poświęcił plac pod budowę nowego kościoła. Wśród zaproszonych gości byli czterej współwięźniowie św. Maksymiliana Kolbego, którzy spotkali się z nim osobiście w Oświęcimiu.
[Rozmiar: 25105 bajtów]     W dniu 19 czerwca 1983 roku Papież Jan Paweł II dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła. Z inicjatywy biskupa częstochowskiego Stefana Bareły 5 września 1983 r. powołany został do istnienia wikariat terenowy parafii pw. św. Barbary w Dąbrowie Górniczej, który swym zasięgiem obejmował dąbrowskie osiedle "Mydlice". [Rozmiar: 30976 bajtów]Do czasu wybudowania kościoła do sprawowania kultu służyła tymczasowa kaplica. 16 października 1983 roku odbyło się poświęcenie kaplicy mszalnej i czterech niewielkich pomieszczeń.
     Budowę kościoła wraz z plebanią, według projektu Zygmunta Fagasa, rozpoczęto w 1986 r. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonał 21 września 1987 roku biskup Stanisław Nowak. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła został ks. Zygmunt Woźniak.
Kościół, na szczycie którego znalazła się rzadka we współczesnych kościołach kopuła, budowano przez 16 lat. Uroczystego poświęcenia (konsekracji) 20 maja 2003 r. dokonał biskup sosnowiecki Adam Śmigielski. W roku 2005 przed kościołem został usytuowany pomnik św. Maksymiliana – patrona parafii.
     Obecnie parafia liczy około 10000 mieszkańców. Do parafii należą ulice: Legionów Polskich, bloki nr nieparzyste od 95 do 149, Jakuba Dąbskiego nr l do 15, Ludowa od nr l do 25 nr nieparzyste, ulice domków jednorodzinnych,Jaworowa nr parzyste, Starościńska, Wolska, Ziemna, Mireckiego nr 50-90.

[Rozmiar: 26281 bajtów] [Rozmiar: 26557 bajtów] [Rozmiar: 23227 bajtów] [Rozmiar: 45130 bajtów]