AKTUALNOŚCI:

II Niedziela Wielkanocna
Niedziela Miłosierdzia Bożego
07. 04. 2024 r.


1. Dzisiaj druga Niedziela Wielkanocna, ustanowiona przez Jana Pawła II w Jubileuszowym Roku 2000, jako Niedziela Miłosierdzia Bożego.

To zaproszenie Zmartwychwstałego Chrystusa do miłosierdzia przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień.

Można zyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach (spowiedź, sakramentalna Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) za udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia w kościele lub w kaplicy albo przynajmniej za odmówienie przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dodając wezwanie do Pana Jezusa miłosiernego (np. „Jezu miłosierny, ufam Tobie”). Udziela się też odpustu zupełnego osobom, które nie mogą opuścić swego mieszkania, jeśli wyrzekają się jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar po zaistnieniu dogodnych warunków przyjąć sakramenty pojednania i Komunii św., odmówią przed wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dodając wezwania do Pana Jezusa miłosiernego (np. „Jezu, ufam Tobie”)

Dziś Międzynarodowe święto Caritas. Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za tysiące pracowników i wolontariuszy Caritas, za istniejące i powstające dzieła Caritas, za ludzi dobrej woli, za ofiarodawców oraz wszystkich, wspierających akcje charytatywne.

To także dzień szczególnej modlitwy w intencji ubogich, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych i starszych. Ofiary są przeznaczone na dzieła Caritas w naszej diecezji.

O godz. 15:00 – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – Godzina Miłosierdzia.
Nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 17:00.

2. Jutro będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesioną z 25 marca, ze względu na uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia i oktawy wielkanocnej. Jest to Dzień Świętości Życia, którego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

3. W najbliższą niedzielę, 14 kwietnia, przeżywać będziemy Niedzielę Biblijną pod hasłem : „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i ludźmi w Kościele”. Rozpocznie się XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny.