Kancelaria Parafialna:


poniedziałek, wtorek, czwartek: 16.00 - 17.30
piątek: 9.00 - 10.00
sobota: 9.00 - 10.00
niedziela: nieczynne

W okresie wakacyjnym:


wtorki i czwartki: 16:00 – 17:30;
piątki: 9:00 – 10:00.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:


Sakrament jest udzielany w naszej parafii w III Niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 12.00
Przed chrztem swojego dziecka przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania, by zgłosić fakt urodzenia dziecka i ustalić termin chrztu.

Potrzebne dokumenty:

- Dowód osobisty
- Akt urodzenia dziecka z USC
- Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie,że są praktykującymi katolikami.
Zaświadczenie te otrzymuje się w kancelarii swojej parafii (miejsca zamieszkania).

Rodzice chrzestni powinni być praktykującymi katolikami, przystępującymi do sakramentów świętych i odznaczający się gorliwością w życiu religijnym. Chrzestni są świadkami wiary, muszą więc wpierw sami nią żyć i ją posiadać. Chrzestni muszą być wystarczająco dojrzali do pełnienia tego zadania, to znaczy, muszą mieć ukończone 16 lat i przyjęte sakramenty: chrzest oraz bierzmowanie. Prawo karności kościelnej nie dopuszcza do godności chrzestnych niewierzących oraz osoby z cywilnych związków małżeńskich. Do funkcji rodziców chrzestnych nie dopuszcza się także młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację.

1. Rodzice chrzestni, którzy nie dostarczą ze swoichparafii zaświadczenia, że są wierzący i praktykujący mogą być niedopuszczeni do godności bycia ojcem lub matką chrzestną.

2. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (Nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale nie mające ślubu kościelnego - a więc osoby żyjące ze sobą tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie).

3. Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojcieć chrzestny, a o białą szatę matka chrzestna.

4. W przypadku dorosłych, którzy chcieliby przyjąć chrzest, przeprowadzane jest odpowiednie przygotowanie (katechumenat) po indywidualnym uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem.